Close

Kho bạc nhà nước đào tạo nhân sự hướng tới Chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ.


02/11/2022
Trung tuần tháng 10 vừa qua, KBNN đã phối hợp với QNET tổ chức chương trình đào tạo Nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số cho đội ngũ nhân sự lãnh đạo các cấp. Các lớp học diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham dự của gần 70 học viên là các cán bộ lãnh đạo kho bạc trên cả nước.

Chương trình đào tạo: “Tổng quan về chuyển đổi số - phương pháp luận và các phương pháp cốt lõi giúp chuyển đổi số thành công” được thiết kế riêng dành cho Kho bạc nhà nước.

Kết thúc khóa học, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể:

  • Nắm vững các khái niệm chuyển đổi số, mức độ chuyển đổi số, sự khác biệt giữa chuyển đổi số và ứng dụng CNTT.
  • Nắm bắt các công nghệ số quan trọng và sự ứng dụng trong môi trường doanh nghiệp.
  • Hiểu phương pháp luận để xây dựng chiến lược, lộ trình chuyển đổi số và triển khai các nội dung chuyển đổi số trong tổ chức.
  • Hiểu về các phương pháp, kỹ thuật chính thường được áp dụng trong quá trình chuyển đổi số tại các tổ chức.
  • Xác định được các điểm trọng yếu trong triển khai chuyển đổi số 

Phát biểu khai giảng khóa học, Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó tổng Giám đốc KBNN cho biết: Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hệ thống KBNN sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn hệ thống KBNN. Với mục tiêu trở thành Kho bạc số, KBNN đã đưa ra các nhiệm vụ & giải pháp cụ thể, trong đó nguồn lực con người sẽ luôn là nhân tố then chốt nên việc đào tạo nguồn nhân lực sẽ phải đi trước một bước và thực hiện liên tục ở tất cả các vị trí.


    Leave your comment