Close

Chứng chỉ Linux+ CompTIA


13/06/2020
Chứng chỉ Linux+ CompTIA luôn đứng trong danh sách ưu tiên của các nhà tuyển dụng. Nếu bạn có kinh nghiệm làm việc trên môi trường Linux từ 6~12 tháng, có kiến thức cơ bản về vận hành máy ch