Close

Những quan niệm chưa chính xác về ITIL


21/04/2016
ITIL là tập hợp các thực hành tốt nhất (best practices) theo cấu trúc được áp dụng phổ biến rộng rãi trong thế giới CNTT. ITIL (Information Technology Infrastructure Library) tập trung vào xây dựng các dịch vụ CNTT nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp. ITIL liên tục được cải tiến kể từ lần đầu được giới thiệu. ITIL mô tả các quy trình và các thủ tục mà các tổ chức nên làm theo để tạo ra giá trị. Giá trị của ITIL tạo ra ngày càng cao, nhu cầu chứng chỉ ITIL cũng ngày càng tăng lên. Các chứng chỉ ITIL bao gồm ITIL Foundation, ITIL Intermediate, ITIL MALC and ITIL Expert. ITIL là một xu hướng phổ biến trong thế giới CNTT ngày nay, nhưng có rất nhiều quan niệm sai lầm trong việc sử dụng các khái niệm về ITIL. Dưới đây là 7 quan niệm sai lầm phổ biến nhất:

 

  1. Thực hiện ITIL (ITIL Implementation)

Chúng ta thường sử dụng thuật ngữ như thực hiện ITIL, và đại loại như vậy. Đây là một quan niệm sai lầm rất phổ biến. ITIL không thể được thực hiện, nó không phải là cái gì đó để ngụ ý như vậy. Các quan niệm sai lầm phát sinh một cách tự nhiên. Cụ thể trong thế giới dịch vụ CNTT, nơi những ý tưởng được thực hiện một cách thường xuyên, ITIL khá rõ ràng là sử dụng như đang được thực hiện. ITIL là một bộ các thực hành tốt nhất mà chuyên viên CNTT có thể tuân thủ theo các quy trình và tổ chức chứ không thực hiện nó.

  1. ITIL là một chuẩn (Standard)

Một quan niệm sai lầm khác là xem ITIL là một chuẩn, nhưng điều này không đúng. ITIL là một bộ các hướng dẫn thực hành và được thiết kế bởi các quản lý CNTT giàu kinh nghiệm. Doanh nghiệp có thể dùng hoặc không. Nó phụ thuộc vào bạn có nên làm theo thực tiễn ITIL nếu bạn thấy nó phù hợp với loại hình doanh nghiệp của bạn. Bạn có thể sử dụng các thực hành ITIL để cung cấp dịch vụ CNTT tốt nhất.

  1. ITIL là một dự án

ITIL không phải là một dự án mà nó được áp dụng trong các dự án. Quản lý dự án thường dựa theo các best practice trong dự án để đảm bảo những kết quả sát thực và lợi ích cho tổ chức. ITIL là best practices chứ không phải là dự án.

  1. Doanh nghiệp được cấp chứng chỉ

Làm thế nào doanh nghiệp của bạn nhận được một chứng chỉ ITIL? Đây là một quan niệm sai lầm khác. Công ty bạn có thể lấy chứng chỉ của chuẩn ISO 20000 và BS 15000, nhưng chứng chỉ ITIL là dành cho các cá nhân chứ không dùng cho doanh nghiệp.

  1. Dùng ITIL để đánh giá sản phẩm phù hợp

Một quan niệm sai lầm phổ biến khác là sử dụng quy tắc ITIL để đánh giá mức độ tuân thủ sản phẩm. Không có cơ quan tổ chức nào có thể chứng nhận một sản phẩm có phù hợp với ITIL hay không. Các chuyên gia có thể sử dụng ITIL practices và hướng dẫn để kiểm chứng các tiêu chuẩn của một sản phẩm. Tuy nhiên, điều đó làm cho một sản phẩm được phát triển theo thông lệ ITIL tốt nhất chứ không phải phải đảm bảo sản phẩm của họ đáp ứng các yêu cầu của ITIL.

  1. ITIL không dành cho các doanh nghiệp nhỏ

Nhiều suy nghĩ cho rằng ITIL không dành cho các doanh nghiệp nhỏ, chỉ phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn. Tuy nhiên thật ra nếu doanh nghiệp chỉ có 5 thành viên thì vẫn có thể sử dụng ITIL để đảm bảo hiệu quả công việc. Nó phụ thuộc vào cách ITIL hỗ trợ nhu cầu tổ chức của bạn.

Đây là những quan niệm sai lầm phổ biến nhất ITIL. Chìa khóa thành công về ITIL là đảm bảo nếu thực hành ITIL phù hợp với một tổ chức và lợi ích được mong đợi với các tiếp cận thông qua các cuốn sách cốt lõi ITIL.

***********************

Theo APEX

 

Leave your comment