Close

Đào tạo Quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016


11/01/2017
QNET đã trở thành đơn vị đầu tiên triển khai thành công khóa học Quản trị CSDL Microsoft SQL Server 2016 dành cho các học viên đến từ khối chính phủ.

Khóa học 5 ngày đã cung cấp cho các học viên kiến thức và các kỹ năng duy trì cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2016. Khóa học tập trung vào giới thiệu các kỹ năng sử và quản trị các công cụ liên quan tới việc duy trì cơ sở dữ liệu.

SQL Server 2016 mới được tập đoàn Microsoft trình làng vào tháng 5/2016 với rất nhiều tính năng vượt trội. Bộ giải pháp mới này sẽ đưa lại nền tảng dữ liệu an toàn, ổn định, hiệu suất cao với khả năng tương thích cao cho các doanh nghiệp, những đơn vị cần giải quyết bài toán khai thác thông tin và ra quyết định, từ đó ổn định công tác vận hành và nâng cao năng lực xử lý cạnh tranh để tạo ra cơ hội phát triển kinh doanh lớn mạnh hơn.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để:

-       Lập kế hoạch và cài đặt SQL Server.

-       Mô tả các cơ sở dữ liệu hệ thống, kiến trúc vật lý của các cơ sở dữ liệu và các tùy chọn cấu hình chung liên quan.

-       Sao lưu SQL Server.

-       Phục hồi cơ sở dữ liệu SQL Server.

-       Sử dụng công cụ import/export

-       Làm việc với các mô hình bảo mật SQL Server, đăng nhập và người dùng.

-       Làm việc với cấp phép và gán quyền.

-       Làm việc với SQL Server Audit.

-       Thực hiện bảo mật SQL Server agent, các tài khoản proxy và định danh.

-       Lập kế hoạch duy trì cơ sở dữ liệu.

-       Xử lý sự cố cơ sở dữ liệu SQL Server.

-       …..

Bình luận của bạn